آمار کل " واردات از" کشور (اكوادور) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,772,781 39,862,934,524 Rls. 1,342,175 $
مجموع کل
39,862,934,524 ريال
مجموع کل
1,342,175 دلار
[1]