آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان اوكراين 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 142,729 157,430,796,313 Rls. 5,312,520 $
2 12 1394 بازرگان اوكراين 10082900 ارزن بجز بذز 475,000 5,371,732,202 Rls. 189,780 $
3 12 1394 بازرگان اوكراين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 83,551 2,804,762,596 Rls. 94,068 $
4 12 1394 بازرگان اوكراين 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 43,711 2,651,051,834 Rls. 89,450 $
5 12 1394 بازرگان اوكراين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 11,320 2,010,406,694 Rls. 67,260 $
6 12 1394 بازرگان اوكراين 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 6,000 1,482,822,000 Rls. 49,500 $
7 12 1394 بازرگان اوكراين 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 13,000 1,401,940,800 Rls. 46,800 $
8 12 1394 بازرگان اوكراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 22,000 1,193,068,800 Rls. 39,600 $
9 12 1394 بازرگان اوكراين 10083000 دانه قناري (کCanary Seeds) 88,000 1,001,528,000 Rls. 33,440 $
10 12 1394 بازرگان اوكراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 25,730 934,440,000 Rls. 31,200 $
11 12 1394 بازرگان اوكراين 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 21,584 915,480,720 Rls. 30,330 $
12 12 1394 بازرگان اوكراين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 15,840 580,560,750 Rls. 19,250 $
13 12 1394 بازرگان اوكراين 04081100 زرده تخم خشک کرده 1,000 101,850,400 Rls. 3,400 $
مجموع کل
177,880,441,109 ريال
مجموع کل
6,006,599 دلار
[1]