آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 2,850,118 452,787,318,995 Rls. 15,256,948 $
2 12 1394 بازرگان ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 25,396 38,527,597,638 Rls. 1,285,757 $
3 12 1394 بازرگان ايتاليا 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 15,376 37,981,732,039 Rls. 1,318,523 $
4 12 1394 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 198,951 28,778,733,530 Rls. 978,500 $
5 12 1394 بازرگان ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 58,350 26,105,184,754 Rls. 871,526 $
6 12 1394 بازرگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 140,740 20,744,972,380 Rls. 692,514 $
7 12 1394 بازرگان ايتاليا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 479,550 18,900,534,600 Rls. 627,690 $
8 12 1394 بازرگان ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 104,358 18,771,478,235 Rls. 633,107 $
9 12 1394 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 119,530 16,226,010,938 Rls. 547,525 $
10 12 1394 بازرگان ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 36,555 15,132,180,930 Rls. 505,214 $
11 12 1394 بازرگان ايتاليا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 96,636 12,628,662,632 Rls. 428,711 $
12 12 1394 بازرگان ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 1,667 12,618,273,150 Rls. 421,311 $
13 12 1394 بازرگان ايتاليا 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 69,970 12,369,115,367 Rls. 428,285 $
14 12 1394 بازرگان ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 110,728 10,967,495,201 Rls. 369,155 $
15 12 1394 بازرگان ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 118,500 10,569,252,775 Rls. 355,028 $
16 12 1394 بازرگان ايتاليا 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 30,926 10,227,940,965 Rls. 341,432 $
17 12 1394 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 53,230 9,603,176,486 Rls. 318,727 $
18 12 1394 بازرگان ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 53,270 8,950,680,388 Rls. 309,399 $
19 12 1394 بازرگان ايتاليا 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 52,815 8,579,628,679 Rls. 289,123 $
20 12 1394 بازرگان ايتاليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 36,735 8,116,580,226 Rls. 271,548 $
21 12 1394 بازرگان ايتاليا 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 100,500 8,094,361,640 Rls. 270,049 $
22 12 1394 بازرگان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 45,165 7,211,820,026 Rls. 248,362 $
23 12 1394 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 43,885 6,785,341,269 Rls. 226,563 $
24 12 1394 بازرگان ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 654,678 6,406,380,729 Rls. 214,724 $
25 12 1394 بازرگان ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 29,120 5,714,015,505 Rls. 190,772 $
26 12 1394 بازرگان ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 87,020 5,540,221,040 Rls. 184,048 $
27 12 1394 بازرگان ايتاليا 85164000 ا توي برقي 27,491 5,498,861,333 Rls. 186,352 $
28 12 1394 بازرگان ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 25,145 4,728,523,240 Rls. 157,828 $
29 12 1394 بازرگان ايتاليا 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 36,594 4,557,604,620 Rls. 152,100 $
30 12 1394 بازرگان ايتاليا 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 56,260 4,472,775,055 Rls. 149,406 $
31 12 1394 بازرگان ايتاليا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 112,320 4,455,015,552 Rls. 148,714 $
32 12 1394 بازرگان ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 33,009 4,446,228,737 Rls. 151,953 $
33 12 1394 بازرگان ايتاليا 28252000 ا کسيد وهيدرو کسيدليتيم 9,412 3,864,536,662 Rls. 129,948 $
34 12 1394 بازرگان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 28,019 3,841,688,165 Rls. 129,648 $
35 12 1394 بازرگان ايتاليا 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 49,500 3,419,142,720 Rls. 114,135 $
36 12 1394 بازرگان ايتاليا 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 31,113 3,393,250,039 Rls. 113,498 $
37 12 1394 بازرگان ايتاليا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 10,000 3,379,669,250 Rls. 112,817 $
38 12 1394 بازرگان ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 17,367 3,258,603,698 Rls. 109,114 $
39 12 1394 بازرگان ايتاليا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 33,815 3,244,723,402 Rls. 108,313 $
40 12 1394 بازرگان ايتاليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 7,000 3,214,890,000 Rls. 107,342 $
41 12 1394 بازرگان ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 28,468 3,091,450,754 Rls. 103,217 $
42 12 1394 بازرگان ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 23,826 3,090,119,175 Rls. 103,405 $
43 12 1394 بازرگان ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 11,918 3,045,124,100 Rls. 101,672 $
44 12 1394 بازرگان ايتاليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 33,467 3,035,215,103 Rls. 101,322 $
45 12 1394 بازرگان ايتاليا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 45,040 2,969,073,312 Rls. 98,601 $
46 12 1394 بازرگان ايتاليا 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 23,373 2,942,469,355 Rls. 98,080 $
47 12 1394 بازرگان ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,780 2,747,490,191 Rls. 91,966 $
48 12 1394 بازرگان ايتاليا 87013020 ---تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 8,000 2,674,425,600 Rls. 90,450 $
49 12 1394 بازرگان ايتاليا 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 80,000 2,569,914,160 Rls. 85,778 $
50 12 1394 بازرگان ايتاليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 49,896 2,515,049,044 Rls. 83,955 $
51 12 1394 بازرگان ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 21,870 2,386,581,588 Rls. 79,663 $
52 12 1394 بازرگان ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 24,100 2,379,630,960 Rls. 79,453 $
53 12 1394 بازرگان ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 17,449 2,334,876,328 Rls. 77,932 $
54 12 1394 بازرگان ايتاليا 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 4,632 2,323,672,435 Rls. 77,576 $
55 12 1394 بازرگان ايتاليا 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 57,729 2,253,101,706 Rls. 75,211 $
56 12 1394 بازرگان ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 10,187 2,194,669,124 Rls. 73,685 $
57 12 1394 بازرگان ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 8,510 2,192,322,858 Rls. 73,182 $
58 12 1394 بازرگان ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 26,770 2,180,256,043 Rls. 72,796 $
59 12 1394 بازرگان ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 3,739 2,084,041,364 Rls. 69,551 $
60 12 1394 بازرگان ايتاليا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,250 2,071,061,055 Rls. 69,141 $
61 12 1394 بازرگان ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 11,661 2,062,424,553 Rls. 68,852 $
62 12 1394 بازرگان ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 20,000 2,049,286,000 Rls. 68,408 $
63 12 1394 بازرگان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 9,904 2,011,133,940 Rls. 67,277 $
64 12 1394 بازرگان ايتاليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 18,234 1,987,913,400 Rls. 66,370 $
65 12 1394 بازرگان ايتاليا 84281010 آسانسور 17,730 1,908,256,000 Rls. 63,231 $
66 12 1394 بازرگان ايتاليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,299 1,889,102,908 Rls. 63,806 $
67 12 1394 بازرگان ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,493 1,851,560,688 Rls. 61,823 $
68 12 1394 بازرگان ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 10,511 1,823,603,677 Rls. 61,047 $
69 12 1394 بازرگان ايتاليا 06029010 هاگ مولد قارچ 38,278 1,795,904,250 Rls. 59,938 $
70 12 1394 بازرگان ايتاليا 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 10,204 1,794,947,752 Rls. 61,543 $
71 12 1394 بازرگان ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 16,477 1,765,537,215 Rls. 58,931 $
72 12 1394 بازرگان ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 4,556 1,718,810,000 Rls. 57,383 $
73 12 1394 بازرگان ايتاليا 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 52,489 1,700,046,279 Rls. 57,225 $
74 12 1394 بازرگان ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 16,413 1,688,728,645 Rls. 58,606 $
75 12 1394 بازرگان ايتاليا 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 3,723 1,662,833,598 Rls. 55,550 $
76 12 1394 بازرگان ايتاليا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 23,330 1,652,904,138 Rls. 55,188 $
77 12 1394 بازرگان ايتاليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 15,269 1,628,055,499 Rls. 54,702 $
78 12 1394 بازرگان ايتاليا 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,486 1,598,469,447 Rls. 52,960 $
79 12 1394 بازرگان ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 25,665 1,584,844,188 Rls. 52,902 $
80 12 1394 بازرگان ايتاليا 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 4,512 1,567,007,688 Rls. 52,317 $
81 12 1394 بازرگان ايتاليا 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 132,450 1,562,023,866 Rls. 51,874 $
82 12 1394 بازرگان ايتاليا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 11,940 1,548,675,161 Rls. 51,691 $
83 12 1394 بازرگان ايتاليا 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 8,270 1,509,747,500 Rls. 50,400 $
84 12 1394 بازرگان ايتاليا 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 28,795 1,499,887,711 Rls. 50,341 $
85 12 1394 بازرگان ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 23,160 1,463,641,632 Rls. 48,860 $
86 12 1394 بازرگان ايتاليا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 6,550 1,454,701,832 Rls. 48,627 $
87 12 1394 بازرگان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 1,443,772,000 Rls. 48,190 $
88 12 1394 بازرگان ايتاليا 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 12,300 1,440,610,362 Rls. 48,084 $
89 12 1394 بازرگان ايتاليا 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 9,835 1,431,629,103 Rls. 47,697 $
90 12 1394 بازرگان ايتاليا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 71,445 1,348,947,547 Rls. 45,032 $
91 12 1394 بازرگان ايتاليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 5,370 1,338,430,934 Rls. 44,765 $
92 12 1394 بازرگان ايتاليا 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 18,950 1,332,861,056 Rls. 44,673 $
93 12 1394 بازرگان ايتاليا 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 15,666 1,324,764,585 Rls. 44,230 $
94 12 1394 بازرگان ايتاليا 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 8,880 1,319,242,248 Rls. 44,109 $
95 12 1394 بازرگان ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 7,760 1,289,021,360 Rls. 42,680 $
96 12 1394 بازرگان ايتاليا 09011110 در بستهکبندي آماده براي خردهکفروشي 7,680 1,285,670,400 Rls. 42,919 $
97 12 1394 بازرگان ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 16,220 1,282,183,390 Rls. 42,596 $
98 12 1394 بازرگان ايتاليا 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 27,514 1,216,983,679 Rls. 40,731 $
99 12 1394 بازرگان ايتاليا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 12,000 1,156,855,128 Rls. 38,613 $
100 12 1394 بازرگان ايتاليا 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,621 1,146,481,647 Rls. 38,267 $
مجموع کل
988,332,247,848 ريال
مجموع کل
33,274,787 دلار