آمار کل " واردات از" کشور (كانادا) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان كانادا 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 9,976 46,944,847,023 Rls. 1,567,074 $
2 12 1394 بازرگان كانادا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 3,250 5,933,013,500 Rls. 198,051 $
مجموع کل
52,877,860,523 ريال
مجموع کل
1,765,125 دلار
[1]