آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان لهستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 40,920 13,236,654,000 Rls. 439,581 $
2 12 1394 بازرگان لهستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 68,441 11,479,893,480 Rls. 383,871 $
3 12 1394 بازرگان لهستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 36,500 7,304,318,000 Rls. 241,883 $
4 12 1394 بازرگان لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 35,929 2,912,278,004 Rls. 98,611 $
5 12 1394 بازرگان لهستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,013 1,544,674,278 Rls. 51,569 $
6 12 1394 بازرگان لهستان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 14,000 1,433,035,129 Rls. 47,838 $
7 12 1394 بازرگان لهستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,730 1,307,426,569 Rls. 46,269 $
8 12 1394 بازرگان لهستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,600 1,262,795,947 Rls. 42,157 $
9 12 1394 بازرگان لهستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 7,825 1,046,030,076 Rls. 34,623 $
10 12 1394 بازرگان لهستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,085 733,528,320 Rls. 24,360 $
11 12 1394 بازرگان لهستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 8,208 653,044,896 Rls. 21,803 $
12 12 1394 بازرگان لهستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,363 413,968,808 Rls. 13,817 $
13 12 1394 بازرگان لهستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,048 288,626,720 Rls. 9,560 $
14 12 1394 بازرگان لهستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 520 248,297,400 Rls. 8,250 $
15 12 1394 بازرگان لهستان 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 5,900 201,212,298 Rls. 6,718 $
16 12 1394 بازرگان لهستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 4,900 167,455,278 Rls. 5,591 $
17 12 1394 بازرگان لهستان 85044060 ا نوا ع UPS 1,878 124,228,500 Rls. 4,125 $
18 12 1394 بازرگان لهستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 850 122,486,847 Rls. 4,161 $
19 12 1394 بازرگان لهستان 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 450 101,865,600 Rls. 3,385 $
20 12 1394 بازرگان لهستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 1,333 84,925,720 Rls. 2,882 $
21 12 1394 بازرگان لهستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 240 72,268,800 Rls. 2,400 $
مجموع کل
44,739,014,670 ريال
مجموع کل
1,493,452 دلار
[1]