آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني اتريش 10059010 ---ذرت دامي 125,250,000 947,418,248,879 Rls. 31,555,050 $
2 12 1394 بندر امام خميني اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,042,135 63,606,146,961 Rls. 2,144,687 $
3 12 1394 بندر امام خميني اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 492,153 16,250,556,276 Rls. 550,411 $
4 12 1394 بندر امام خميني اتريش 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 76,786 15,986,993,932 Rls. 529,739 $
5 12 1394 بندر امام خميني اتريش 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 590 206,161,278 Rls. 6,904 $
6 12 1394 بندر امام خميني اتريش 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 655 200,260,239 Rls. 7,027 $
مجموع کل
1,043,668,367,565 ريال
مجموع کل
34,793,818 دلار
[1]