آمار کل " واردات از" کشور (اردن) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني اردن 28092010 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص کمترا ز55درصد 8,304,609 197,910,300,473 Rls. 7,163,137 $
مجموع کل
197,910,300,473 ريال
مجموع کل
7,163,137 دلار
[1]