آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني استراليا 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 24,446,000 80,980,291,903 Rls. 2,685,112 $
2 12 1394 بندر امام خميني استراليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 52,000 458,870,672 Rls. 15,239 $
مجموع کل
81,439,162,575 ريال
مجموع کل
2,700,351 دلار
[1]