آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 931,483,485 6,458,574,765,444 Rls. 220,027,891 $
2 12 1394 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 104,262,766 1,306,439,776,980 Rls. 43,407,652 $
3 12 1394 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 86,194,000 1,044,803,427,261 Rls. 34,928,629 $
4 12 1394 بندر امام خميني انگلستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 65,999,920 487,535,105,776 Rls. 16,910,687 $
5 12 1394 بندر امام خميني انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 62,999,438 464,356,933,079 Rls. 16,495,806 $
مجموع کل
9,761,710,008,540 ريال
مجموع کل
331,770,664 دلار
[1]