آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 274,570 121,545,459,588 Rls. 4,027,218 $
2 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 64,170 39,417,875,729 Rls. 1,369,843 $
3 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 7,500 28,339,041,991 Rls. 996,836 $
4 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 22,860 8,588,371,450 Rls. 285,176 $
5 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 25,590 7,789,344,750 Rls. 258,096 $
6 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 14,600 5,409,704,300 Rls. 185,042 $
7 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 3,460 2,269,675,100 Rls. 77,636 $
8 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 8,296 844,278,773 Rls. 29,992 $
9 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,674 480,094,027 Rls. 16,990 $
10 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 1,393 207,165,870 Rls. 7,359 $
11 12 1394 بندر امام خميني ايتاليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,200 114,206,190 Rls. 3,872 $
مجموع کل
215,005,217,768 ريال
مجموع کل
7,258,060 دلار
[1]