آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 583,490 129,248,000,000 Rls. 4,591,403 $
2 12 1394 بندر امام خميني بلغارستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 46,800 1,357,146,000 Rls. 48,211 $
مجموع کل
130,605,146,000 ريال
مجموع کل
4,639,614 دلار
[1]