آمار کل " واردات از" کشور (زامبيا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني زامبيا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 16,500,000 218,149,800,000 Rls. 7,282,098 $
2 12 1394 بندر امام خميني زامبيا 10059010 ---ذرت دامي 19,900,000 115,329,994,290 Rls. 3,824,066 $
مجموع کل
333,479,794,290 ريال
مجموع کل
11,106,164 دلار
[1]