آمار کل " واردات از" کشور (صربستان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني صربستان 10059010 ---ذرت دامي 18,000,000 122,794,695,000 Rls. 4,171,157 $
مجموع کل
122,794,695,000 ريال
مجموع کل
4,171,157 دلار
[1]