آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني عمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,950,350 70,180,283,396 Rls. 2,383,922 $
مجموع کل
70,180,283,396 ريال
مجموع کل
2,383,922 دلار
[1]