آمار کل " واردات از" کشور (ليتواني) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني ليتواني 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 131,405,408 908,282,702,720 Rls. 30,121,281 $
مجموع کل
908,282,702,720 ريال
مجموع کل
30,121,281 دلار
[1]