آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني هلند 10059010 ---ذرت دامي 1,218,619,635 8,588,079,394,754 Rls. 290,476,852 $
2 12 1394 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 197,450,000 2,641,861,091,239 Rls. 90,206,323 $
3 12 1394 بندر امام خميني هلند 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 122,250,945 958,234,374,126 Rls. 31,931,812 $
4 12 1394 بندر امام خميني هلند 10039000 جو باستثناي بذر 125,245,528 911,069,274,548 Rls. 30,228,376 $
5 12 1394 بندر امام خميني هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,930,000 710,507,587,920 Rls. 23,539,212 $
6 12 1394 بندر امام خميني هلند 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 53,940 1,603,493,210 Rls. 53,251 $
مجموع کل
13,811,355,215,797 ريال
مجموع کل
466,435,826 دلار
[1]