آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني ژاپن 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 113,957 13,352,597,760 Rls. 442,432 $
2 12 1394 بندر امام خميني ژاپن 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 4,678 552,927,780 Rls. 18,321 $
مجموع کل
13,905,525,540 ريال
مجموع کل
460,753 دلار
[1]