آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر لنگه هند 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 526,365 17,214,417,440 Rls. 571,680 $
2 12 1394 بندر لنگه هند 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 117,855 3,744,780,676 Rls. 123,991 $
3 12 1394 بندر لنگه هند 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,529,677,182 Rls. 50,773 $
4 12 1394 بندر لنگه هند 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 19,220 1,500,915,135 Rls. 49,730 $
5 12 1394 بندر لنگه هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 38,000 1,205,059,800 Rls. 39,900 $
6 12 1394 بندر لنگه هند 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 19,800 1,122,726,100 Rls. 37,200 $
7 12 1394 بندر لنگه هند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,500 180,329,150 Rls. 6,382 $
8 12 1394 بندر لنگه هند 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 400 28,399,000 Rls. 1,005 $
مجموع کل
26,526,304,483 ريال
مجموع کل
880,661 دلار
[1]