آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر لنگه چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,018,000 55,942,545,285 Rls. 1,873,274 $
2 12 1394 بندر لنگه چين 10059090 ذرت (بلال سبز) 950,140 19,203,723,975 Rls. 637,753 $
3 12 1394 بندر لنگه چين 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 180,000 9,309,191,040 Rls. 308,545 $
4 12 1394 بندر لنگه چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 78,000 7,569,159,000 Rls. 250,618 $
5 12 1394 بندر لنگه چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7,864 7,100,924,520 Rls. 235,479 $
6 12 1394 بندر لنگه چين 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 104,000 6,989,220,704 Rls. 233,355 $
7 12 1394 بندر لنگه چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 10,010 6,695,741,040 Rls. 222,116 $
8 12 1394 بندر لنگه چين 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 4,360 6,036,826,630 Rls. 200,183 $
9 12 1394 بندر لنگه چين 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 21,500 5,332,018,371 Rls. 180,331 $
10 12 1394 بندر لنگه چين 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 52,000 5,259,319,104 Rls. 175,445 $
11 12 1394 بندر لنگه چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 112,814 4,703,395,569 Rls. 156,757 $
12 12 1394 بندر لنگه چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 80,810 3,635,400,721 Rls. 121,273 $
13 12 1394 بندر لنگه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 35,831 3,379,931,922 Rls. 112,015 $
14 12 1394 بندر لنگه چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 55,980 2,624,246,534 Rls. 87,542 $
15 12 1394 بندر لنگه چين 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 26,010 2,514,143,392 Rls. 83,925 $
16 12 1394 بندر لنگه چين 84717010 ---ديسك خوان نواري 12,941 2,495,439,810 Rls. 82,702 $
17 12 1394 بندر لنگه چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 17,420 2,419,673,648 Rls. 80,773 $
18 12 1394 بندر لنگه چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 51,180 2,293,980,887 Rls. 76,437 $
19 12 1394 بندر لنگه چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 41,409 2,252,224,625 Rls. 74,617 $
20 12 1394 بندر لنگه چين 29037100 كلرودي فلورو متان 46,062 2,203,280,346 Rls. 73,056 $
21 12 1394 بندر لنگه چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 16,460 2,061,145,848 Rls. 68,323 $
22 12 1394 بندر لنگه چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 16,662 2,026,319,484 Rls. 67,082 $
23 12 1394 بندر لنگه چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 44,362 1,954,972,404 Rls. 64,769 $
24 12 1394 بندر لنگه چين 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 32,565 1,912,487,097 Rls. 64,524 $
25 12 1394 بندر لنگه چين 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 24,264 1,830,946,348 Rls. 60,660 $
26 12 1394 بندر لنگه چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 28,164 1,642,267,805 Rls. 54,382 $
27 12 1394 بندر لنگه چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 13,058 1,608,988,211 Rls. 53,383 $
28 12 1394 بندر لنگه چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 17,698 1,538,395,844 Rls. 50,937 $
29 12 1394 بندر لنگه چين 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 13,720 1,538,245,240 Rls. 50,964 $
30 12 1394 بندر لنگه چين 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 24,170 1,455,807,440 Rls. 48,340 $
31 12 1394 بندر لنگه چين 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 19,500 1,407,274,960 Rls. 46,580 $
32 12 1394 بندر لنگه چين 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 27 975,402,000 Rls. 32,400 $
33 12 1394 بندر لنگه چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 12,553 939,981,382 Rls. 31,176 $
34 12 1394 بندر لنگه چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 7,860 863,293,968 Rls. 28,584 $
35 12 1394 بندر لنگه چين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 26,218 852,033,952 Rls. 28,228 $
36 12 1394 بندر لنگه چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 8,875 803,649,000 Rls. 26,625 $
37 12 1394 بندر لنگه چين 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 8,933 765,095,671 Rls. 26,913 $
38 12 1394 بندر لنگه چين 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 1,769 712,478,228 Rls. 23,605 $
39 12 1394 بندر لنگه چين 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 5,195 672,388,650 Rls. 22,265 $
40 12 1394 بندر لنگه چين 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 4,320 640,887,156 Rls. 21,213 $
41 12 1394 بندر لنگه چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,300 605,065,600 Rls. 20,040 $
42 12 1394 بندر لنگه چين 85164000 ا توي برقي 5,351 589,735,740 Rls. 20,835 $
43 12 1394 بندر لنگه چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,870 573,633,600 Rls. 19,050 $
44 12 1394 بندر لنگه چين 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 25,900 535,389,220 Rls. 17,860 $
45 12 1394 بندر لنگه چين 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 12,309 534,575,400 Rls. 17,700 $
46 12 1394 بندر لنگه چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 16,143 487,260,312 Rls. 16,143 $
47 12 1394 بندر لنگه چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 11,259 450,813,132 Rls. 14,936 $
48 12 1394 بندر لنگه چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 10,890 419,826,258 Rls. 14,832 $
49 12 1394 بندر لنگه چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 15,200 414,637,088 Rls. 13,768 $
50 12 1394 بندر لنگه چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 3,142 391,212,172 Rls. 13,685 $
51 12 1394 بندر لنگه چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,827 386,628,537 Rls. 12,805 $
52 12 1394 بندر لنگه چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,000 361,830,885 Rls. 12,783 $
53 12 1394 بندر لنگه چين 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,015 361,462,666 Rls. 12,058 $
54 12 1394 بندر لنگه چين 85193000 ديسک گردان ( دک هاي ضبط ) 2,944 359,636,339 Rls. 12,006 $
55 12 1394 بندر لنگه چين 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 11,560 337,241,250 Rls. 11,250 $
56 12 1394 بندر لنگه چين 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,075 304,178,820 Rls. 10,080 $
57 12 1394 بندر لنگه چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 4,625 278,185,053 Rls. 9,591 $
58 12 1394 بندر لنگه چين 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 8,789 277,067,200 Rls. 9,200 $
59 12 1394 بندر لنگه چين 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 800 262,723,552 Rls. 8,696 $
60 12 1394 بندر لنگه چين 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 7,350 262,709,293 Rls. 8,701 $
61 12 1394 بندر لنگه چين 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,890 234,855,667 Rls. 7,781 $
62 12 1394 بندر لنگه چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,808 227,163,117 Rls. 7,521 $
63 12 1394 بندر لنگه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 3,781 226,698,334 Rls. 7,567 $
64 12 1394 بندر لنگه چين 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 7,152 209,819,257 Rls. 7,204 $
65 12 1394 بندر لنگه چين 85271900 گيرنده هاي پخش را ديوئي كه بدون منبع انرژي خارجي كارمي كند غيرمذکور درجاي ديگر 2,737 209,787,865 Rls. 7,003 $
66 12 1394 بندر لنگه چين 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,585 204,051,848 Rls. 6,754 $
67 12 1394 بندر لنگه چين 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 5,925 200,783,450 Rls. 6,650 $
68 12 1394 بندر لنگه چين 44121000 تخته چند لا ،پانل ها ي روكش شده وچوب مطبق شده همانند ازبامبو . 3,825 193,781,280 Rls. 6,420 $
69 12 1394 بندر لنگه چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,408 193,404,960 Rls. 6,404 $
70 12 1394 بندر لنگه چين 84146010 ---هود آشپزخانه 3,200 165,231,515 Rls. 5,652 $
71 12 1394 بندر لنگه چين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,930 158,466,000 Rls. 5,250 $
72 12 1394 بندر لنگه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,855 135,420,236 Rls. 4,496 $
73 12 1394 بندر لنگه چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,085 134,258,432 Rls. 4,448 $
74 12 1394 بندر لنگه چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 1,867 119,777,325 Rls. 4,097 $
75 12 1394 بندر لنگه چين 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 1,333 118,857,432 Rls. 4,150 $
76 12 1394 بندر لنگه چين 70111010 حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق 2,592 117,355,392 Rls. 3,888 $
77 12 1394 بندر لنگه چين 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز واحدهاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 450 117,343,408 Rls. 3,884 $
78 12 1394 بندر لنگه چين 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 10,220 111,113,280 Rls. 3,690 $
79 12 1394 بندر لنگه چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 1,402 105,794,920 Rls. 3,505 $
80 12 1394 بندر لنگه چين 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 1,445 87,231,760 Rls. 2,890 $
81 12 1394 بندر لنگه چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 1,589 83,804,035 Rls. 2,961 $
82 12 1394 بندر لنگه چين 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 1,700 76,969,200 Rls. 2,550 $
83 12 1394 بندر لنگه چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 340 72,931,768 Rls. 2,414 $
84 12 1394 بندر لنگه چين 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 4,250 72,441,600 Rls. 2,400 $
85 12 1394 بندر لنگه چين 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 633 71,599,460 Rls. 2,530 $
86 12 1394 بندر لنگه چين 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 1,530 65,306,306 Rls. 2,307 $
87 12 1394 بندر لنگه چين 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 1,000 60,368,000 Rls. 2,000 $
88 12 1394 بندر لنگه چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 525 59,264,529 Rls. 1,977 $
89 12 1394 بندر لنگه چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 769 58,028,740 Rls. 1,923 $
90 12 1394 بندر لنگه چين 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 510 46,181,520 Rls. 1,530 $
91 12 1394 بندر لنگه چين 96019090 استخوان ،كاسه لاك پشت ،انواع شاخ ،مرجان ،صدف وساير موادحيواني تراش پذير ،كارشده ،واشياء ازاين مواد غيرازاشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف وغير مذكور درجاي ديگر 1,193 43,211,414 Rls. 1,432 $
92 12 1394 بندر لنگه چين 85181000 ميکروفون و پايه آن 425 42,257,600 Rls. 1,400 $
93 12 1394 بندر لنگه چين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,060 40,949,465 Rls. 1,401 $
94 12 1394 بندر لنگه چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 475 35,843,500 Rls. 1,188 $
95 12 1394 بندر لنگه چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 25 22,962,382 Rls. 766 $
96 12 1394 بندر لنگه چين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 213 20,555,304 Rls. 681 $
97 12 1394 بندر لنگه چين 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 240 20,283,648 Rls. 672 $
98 12 1394 بندر لنگه چين 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 220 18,593,344 Rls. 616 $
99 12 1394 بندر لنگه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 125 17,986,200 Rls. 600 $
100 12 1394 بندر لنگه چين 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 90 13,162,750 Rls. 450 $
مجموع کل
196,570,156,170 ريال
مجموع کل
6,554,219 دلار