آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بيرجند پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,444,783 84,181,177,791 Rls. 2,801,894 $
مجموع کل
84,181,177,791 ريال
مجموع کل
2,801,894 دلار
[1]