آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 32,310 50,878,687,841 Rls. 1,685,897 $
2 12 1394 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 35,958 41,503,725,349 Rls. 1,379,620 $
3 12 1394 جلفا آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 46,956 24,127,488,850 Rls. 799,109 $
4 12 1394 جلفا آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 163,945 19,244,855,269 Rls. 661,174 $
5 12 1394 جلفا آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 30,000 6,523,290,180 Rls. 223,960 $
6 12 1394 جلفا آلمان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 86,177 5,565,158,242 Rls. 189,654 $
7 12 1394 جلفا آلمان 44111292 كفپوش روكش شده 130,138 5,215,739,386 Rls. 174,109 $
8 12 1394 جلفا آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 20,000 4,825,738,000 Rls. 161,089 $
9 12 1394 جلفا آلمان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 39,730 4,540,727,122 Rls. 159,715 $
10 12 1394 جلفا آلمان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,600 4,523,387,816 Rls. 159,809 $
11 12 1394 جلفا آلمان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 89,500 3,423,363,248 Rls. 115,706 $
12 12 1394 جلفا آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 52,020 3,056,961,108 Rls. 104,387 $
13 12 1394 جلفا آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 32,600 2,241,338,232 Rls. 74,976 $
14 12 1394 جلفا آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 19,800 1,947,904,200 Rls. 64,534 $
15 12 1394 جلفا آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,849 1,899,487,964 Rls. 64,838 $
16 12 1394 جلفا آلمان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 3,935 1,788,414,681 Rls. 59,825 $
17 12 1394 جلفا آلمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 5,123 1,749,422,882 Rls. 58,089 $
18 12 1394 جلفا آلمان 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 15,580 1,718,396,320 Rls. 57,839 $
19 12 1394 جلفا آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 20,640 1,552,524,911 Rls. 54,053 $
20 12 1394 جلفا آلمان 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 18,356 1,498,432,289 Rls. 49,787 $
21 12 1394 جلفا آلمان 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 1,578 1,373,642,700 Rls. 45,515 $
22 12 1394 جلفا آلمان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 2,677 1,372,178,550 Rls. 45,782 $
23 12 1394 جلفا آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,465 1,367,474,555 Rls. 48,101 $
24 12 1394 جلفا آلمان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,685 1,261,522,841 Rls. 42,420 $
25 12 1394 جلفا آلمان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 9,150 1,185,386,160 Rls. 39,345 $
26 12 1394 جلفا آلمان 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 11,422 1,162,537,531 Rls. 38,516 $
27 12 1394 جلفا آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 12,490 1,102,020,073 Rls. 36,787 $
28 12 1394 جلفا آلمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,720 1,056,755,000 Rls. 35,000 $
29 12 1394 جلفا آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 5,528 1,054,318,518 Rls. 39,355 $
30 12 1394 جلفا آلمان 84821000 بلبرينگ. 2,934 885,269,940 Rls. 29,333 $
31 12 1394 جلفا آلمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,675 869,496,531 Rls. 29,412 $
32 12 1394 جلفا آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 9,000 808,975,830 Rls. 28,933 $
33 12 1394 جلفا آلمان 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 1,885 777,914,292 Rls. 27,822 $
34 12 1394 جلفا آلمان 39153000 آخال , دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي کلرور وينيل 22,000 748,564,723 Rls. 25,321 $
35 12 1394 جلفا آلمان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 11,690 716,150,905 Rls. 24,220 $
36 12 1394 جلفا آلمان 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 22,000 706,608,622 Rls. 23,898 $
37 12 1394 جلفا آلمان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 20,601 670,291,730 Rls. 22,670 $
38 12 1394 جلفا آلمان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 6,422 631,867,549 Rls. 21,379 $
39 12 1394 جلفا آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,040 612,350,182 Rls. 20,946 $
40 12 1394 جلفا آلمان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 6,324 580,860,480 Rls. 19,290 $
41 12 1394 جلفا آلمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,658 483,733,357 Rls. 16,918 $
42 12 1394 جلفا آلمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 6,035 473,192,280 Rls. 15,679 $
43 12 1394 جلفا آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 4,057 459,119,650 Rls. 15,211 $
44 12 1394 جلفا آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 7,000 457,434,714 Rls. 15,366 $
45 12 1394 جلفا آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,417 440,449,957 Rls. 15,753 $
46 12 1394 جلفا آلمان 85164000 ا توي برقي 1,316 407,323,629 Rls. 14,346 $
47 12 1394 جلفا آلمان 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 3,777 391,086,938 Rls. 13,256 $
48 12 1394 جلفا آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 2,300 386,193,008 Rls. 13,613 $
49 12 1394 جلفا آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,160 258,249,600 Rls. 8,640 $
50 12 1394 جلفا آلمان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,730 256,269,950 Rls. 8,669 $
51 12 1394 جلفا آلمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 2,215 245,255,537 Rls. 8,538 $
52 12 1394 جلفا آلمان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 2,120 209,792,182 Rls. 7,095 $
53 12 1394 جلفا آلمان 29291000 ايزوسياناتکها 480 194,353,480 Rls. 6,648 $
54 12 1394 جلفا آلمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,377 164,634,120 Rls. 5,508 $
55 12 1394 جلفا آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 450 105,488,090 Rls. 3,494 $
56 12 1394 جلفا آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,600 84,266,114 Rls. 2,822 $
57 12 1394 جلفا آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 870 75,622,581 Rls. 2,643 $
58 12 1394 جلفا آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 100 67,778,626 Rls. 2,281 $
59 12 1394 جلفا آلمان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 105 62,719,436 Rls. 2,100 $
60 12 1394 جلفا آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 464 62,410,320 Rls. 2,088 $
61 12 1394 جلفا آلمان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 609 50,951,992 Rls. 1,691 $
62 12 1394 جلفا آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,000 49,579,500 Rls. 1,655 $
63 12 1394 جلفا آلمان 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 127 41,113,897 Rls. 1,462 $
64 12 1394 جلفا آلمان 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 60 40,201,709 Rls. 1,417 $
65 12 1394 جلفا آلمان 42029200 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زورق هاي موا دپلاستيکي ياا زموا د نسجي 220 39,768,960 Rls. 1,320 $
66 12 1394 جلفا آلمان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 108 33,830,784 Rls. 1,121 $
67 12 1394 جلفا آلمان 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 250 30,096,000 Rls. 1,000 $
68 12 1394 جلفا آلمان 39161090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ، ميله، قلم وپروفيله حتي كارشده در سطح از پليمرهاي اتيلن بجز انواع مورد مصرف در ساختمان 430 23,250,534 Rls. 778 $
69 12 1394 جلفا آلمان 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 145 21,524,447 Rls. 770 $
70 12 1394 جلفا آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 60 20,755,411 Rls. 699 $
71 12 1394 جلفا آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 100 13,685,688 Rls. 482 $
72 12 1394 جلفا آلمان 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 140 13,044,584 Rls. 432 $
73 12 1394 جلفا آلمان 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 15 10,083,125 Rls. 338 $
74 12 1394 جلفا آلمان 85086000 ساير جارومكنده 38 5,943,168 Rls. 201 $
75 12 1394 جلفا آلمان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 68 5,082,363 Rls. 170 $
مجموع کل
212,453,516,331 ريال
مجموع کل
7,136,421 دلار
[1]