آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 180,672 34,503,387,229 Rls. 1,156,391 $
2 12 1394 جلفا اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 180,000 11,069,107,833 Rls. 375,859 $
3 12 1394 جلفا اتريش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14,041 2,939,425,376 Rls. 102,259 $
4 12 1394 جلفا اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 3,850 1,040,269,395 Rls. 34,576 $
5 12 1394 جلفا اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 3,328 340,573,117 Rls. 11,369 $
6 12 1394 جلفا اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 445 157,406,400 Rls. 5,215 $
مجموع کل
50,050,169,350 ريال
مجموع کل
1,685,669 دلار
[1]