آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 311,040 15,703,115,674 Rls. 554,782 $
2 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,249,321 15,031,087,644 Rls. 506,187 $
3 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 91,620 13,607,966,260 Rls. 460,304 $
4 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 18,000 8,873,662,598 Rls. 303,529 $
5 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 62,618 4,347,141,938 Rls. 144,021 $
6 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 8,610 2,916,344,983 Rls. 99,317 $
7 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 12,020 2,903,358,880 Rls. 96,160 $
8 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 20,900 2,387,521,325 Rls. 79,330 $
9 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 23,000 2,077,160,130 Rls. 69,352 $
10 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 5,167 1,821,389,633 Rls. 61,991 $
11 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 14,500 1,441,212,963 Rls. 50,917 $
12 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 3,052 1,118,955,621 Rls. 37,168 $
13 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 4,300 796,323,307 Rls. 27,507 $
14 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 3,400 673,370,676 Rls. 23,462 $
15 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 7,410 602,100,000 Rls. 20,000 $
16 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 2,750 424,840,039 Rls. 14,172 $
17 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 2,580 377,067,960 Rls. 13,025 $
18 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 13,500 362,208,000 Rls. 12,000 $
19 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 1,200 344,076,976 Rls. 12,073 $
20 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,750 338,379,314 Rls. 11,873 $
21 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 14,415 276,478,716 Rls. 9,417 $
22 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 4,100 274,363,493 Rls. 9,477 $
23 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 410 213,437,800 Rls. 7,088 $
24 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,380 209,482,200 Rls. 7,236 $
25 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 1,100 167,803,845 Rls. 5,928 $
26 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,870 148,693,420 Rls. 5,253 $
27 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 3,850 142,133,416 Rls. 5,022 $
28 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 850 103,868,258 Rls. 3,588 $
29 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 1,220 91,793,936 Rls. 3,171 $
30 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 1,000 91,529,370 Rls. 3,234 $
31 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 745 74,537,532 Rls. 2,470 $
32 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 525 59,891,187 Rls. 1,984 $
33 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 530 34,576,852 Rls. 1,222 $
34 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 150 18,296,480 Rls. 646 $
35 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 93 9,960,570 Rls. 330 $
36 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 84 7,244,160 Rls. 240 $
37 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 48 6,338,190 Rls. 210 $
38 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 27 4,527,600 Rls. 150 $
39 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 50 4,364,213 Rls. 151 $
40 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 81 4,075,095 Rls. 135 $
41 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 15 1,358,280 Rls. 45 $
42 12 1394 جلفا امارات متحده عربي 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 12 1,358,055 Rls. 45 $
مجموع کل
78,093,396,589 ريال
مجموع کل
2,664,212 دلار
[1]