آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 65,454 300,728,632,817 Rls. 9,963,180 $
2 12 1394 جلفا ايتاليا 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 62,621 197,129,336,836 Rls. 6,531,185 $
3 12 1394 جلفا ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 1,128,596 87,986,861,955 Rls. 2,965,106 $
4 12 1394 جلفا ايتاليا 84146010 ---هود آشپزخانه 56,965 10,454,781,034 Rls. 353,963 $
5 12 1394 جلفا ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 129,822 9,147,449,531 Rls. 308,318 $
6 12 1394 جلفا ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 74,180 6,273,522,324 Rls. 212,475 $
7 12 1394 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 8,107 4,952,217,761 Rls. 166,083 $
8 12 1394 جلفا ايتاليا 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 25,300 4,515,867,517 Rls. 159,297 $
9 12 1394 جلفا ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 37,881 3,941,498,412 Rls. 132,655 $
10 12 1394 جلفا ايتاليا 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 26,097 3,905,703,277 Rls. 133,406 $
11 12 1394 جلفا ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,030 3,333,321,746 Rls. 110,396 $
12 12 1394 جلفا ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 43,189 2,843,446,153 Rls. 98,213 $
13 12 1394 جلفا ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 6,786 2,461,217,236 Rls. 82,166 $
14 12 1394 جلفا ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 8,580 2,412,773,234 Rls. 80,156 $
15 12 1394 جلفا ايتاليا 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 10,590 1,887,994,250 Rls. 63,350 $
16 12 1394 جلفا ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,742 1,629,932,090 Rls. 54,939 $
17 12 1394 جلفا ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 8,878 1,613,551,104 Rls. 53,613 $
18 12 1394 جلفا ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 21,590 1,582,799,702 Rls. 54,528 $
19 12 1394 جلفا ايتاليا 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 11,000 1,487,532,454 Rls. 51,383 $
20 12 1394 جلفا ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 7,650 1,200,450,280 Rls. 40,012 $
21 12 1394 جلفا ايتاليا 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 4,760 1,196,250,761 Rls. 40,222 $
22 12 1394 جلفا ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 10,820 1,090,459,809 Rls. 36,616 $
23 12 1394 جلفا ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 10,180 1,067,831,100 Rls. 35,630 $
24 12 1394 جلفا ايتاليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,697 1,045,638,014 Rls. 35,325 $
25 12 1394 جلفا ايتاليا 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 7,790 994,393,913 Rls. 33,195 $
26 12 1394 جلفا ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 4,650 840,601,298 Rls. 27,931 $
27 12 1394 جلفا ايتاليا 84323090 - - - دستگاه بذر پاش ،کاشت ونشا باستثناي ماشين هاي كاشت مستقيم و نشاءكارغير مذكور 2,700 796,026,929 Rls. 27,497 $
28 12 1394 جلفا ايتاليا 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 9,500 773,439,157 Rls. 25,823 $
29 12 1394 جلفا ايتاليا 73211130 فرگازي توکار 9,000 719,045,600 Rls. 23,800 $
30 12 1394 جلفا ايتاليا 84322100 کلوخ شکن ديسکي 5,484 657,216,038 Rls. 23,219 $
31 12 1394 جلفا ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 10,000 614,947,038 Rls. 21,578 $
32 12 1394 جلفا ايتاليا 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,070 534,697,798 Rls. 18,923 $
33 12 1394 جلفا ايتاليا 27030010 پيت ماس 70,776 519,832,890 Rls. 17,272 $
34 12 1394 جلفا ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 5,660 503,937,041 Rls. 16,734 $
35 12 1394 جلفا ايتاليا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 912 462,236,843 Rls. 15,776 $
36 12 1394 جلفا ايتاليا 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 2,300 460,473,312 Rls. 15,257 $
37 12 1394 جلفا ايتاليا 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 4,935 458,391,856 Rls. 15,790 $
38 12 1394 جلفا ايتاليا 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 216 443,917,371 Rls. 15,683 $
39 12 1394 جلفا ايتاليا 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 1,488 441,429,481 Rls. 15,045 $
40 12 1394 جلفا ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 2,100 428,594,008 Rls. 14,805 $
41 12 1394 جلفا ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,852 421,934,644 Rls. 14,932 $
42 12 1394 جلفا ايتاليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 897 400,242,225 Rls. 13,391 $
43 12 1394 جلفا ايتاليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 3,725 381,198,308 Rls. 13,403 $
44 12 1394 جلفا ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,700 283,203,200 Rls. 9,400 $
45 12 1394 جلفا ايتاليا 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 1,400 262,148,675 Rls. 9,055 $
46 12 1394 جلفا ايتاليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,720 260,142,497 Rls. 8,748 $
47 12 1394 جلفا ايتاليا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 728 259,278,543 Rls. 8,831 $
48 12 1394 جلفا ايتاليا 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 1,300 231,744,240 Rls. 7,700 $
49 12 1394 جلفا ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,830 192,140,547 Rls. 6,597 $
50 12 1394 جلفا ايتاليا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 39 151,843,410 Rls. 5,045 $
51 12 1394 جلفا ايتاليا 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 48 103,138,920 Rls. 3,427 $
52 12 1394 جلفا ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 450 90,374,494 Rls. 3,017 $
53 12 1394 جلفا ايتاليا 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 1,742 83,069,644 Rls. 2,774 $
54 12 1394 جلفا ايتاليا 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 380 72,260,910 Rls. 2,401 $
55 12 1394 جلفا ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 960 71,116,312 Rls. 2,513 $
56 12 1394 جلفا ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 370 65,232,902 Rls. 2,240 $
57 12 1394 جلفا ايتاليا 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 300 65,147,616 Rls. 2,306 $
58 12 1394 جلفا ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 182 64,573,983 Rls. 2,217 $
59 12 1394 جلفا ايتاليا 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 360 60,291,015 Rls. 2,070 $
60 12 1394 جلفا ايتاليا 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 160 60,211,560 Rls. 2,010 $
61 12 1394 جلفا ايتاليا 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 565 54,570,864 Rls. 1,808 $
62 12 1394 جلفا ايتاليا 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 420 45,465,356 Rls. 1,561 $
63 12 1394 جلفا ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 380 44,926,749 Rls. 1,524 $
64 12 1394 جلفا ايتاليا 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 352 43,883,952 Rls. 1,507 $
65 12 1394 جلفا ايتاليا 74182000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آن ا زمس. 101 41,976,530 Rls. 1,467 $
66 12 1394 جلفا ايتاليا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 130 40,642,803 Rls. 1,357 $
67 12 1394 جلفا ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 430 38,838,184 Rls. 1,380 $
68 12 1394 جلفا ايتاليا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 600 34,379,640 Rls. 1,142 $
69 12 1394 جلفا ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5 27,216,596 Rls. 958 $
70 12 1394 جلفا ايتاليا 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 50 17,240,900 Rls. 610 $
71 12 1394 جلفا ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 130 15,541,601 Rls. 523 $
72 12 1394 جلفا ايتاليا 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 2 11,279,925 Rls. 382 $
73 12 1394 جلفا ايتاليا 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 15 1,806,960 Rls. 60 $
مجموع کل
667,535,313,673 ريال
مجموع کل
22,226,895 دلار
[1]