آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 9,476,616 2,298,593,650,950 Rls. 77,506,635 $
2 12 1394 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 49,427,190 1,179,494,577,693 Rls. 40,015,859 $
3 12 1394 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 42,635,448 930,670,238,913 Rls. 31,285,017 $
4 12 1394 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 3,583,470 812,316,597,443 Rls. 27,325,940 $
5 12 1394 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 3,331,810 723,614,507,187 Rls. 24,662,529 $
6 12 1394 جلفا ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 19,764,324 455,328,108,601 Rls. 15,506,178 $
7 12 1394 جلفا ترکيه 21069080 مكمل غذايي، 1,252,436 450,591,298,360 Rls. 15,453,431 $
8 12 1394 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 3,247,030 390,569,374,397 Rls. 13,198,944 $
9 12 1394 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 3,578,366 351,882,095,762 Rls. 11,926,666 $
10 12 1394 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 19,599,951 226,685,952,433 Rls. 7,705,905 $
11 12 1394 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 15,913,511 189,166,683,813 Rls. 6,404,165 $
12 12 1394 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 658,980 173,751,612,803 Rls. 5,756,878 $
13 12 1394 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,198,835 150,502,375,799 Rls. 5,140,098 $
14 12 1394 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 3,833,542 131,727,542,913 Rls. 4,458,876 $
15 12 1394 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 630,486 111,200,155,424 Rls. 3,775,478 $
16 12 1394 جلفا ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 26,706 102,350,780,867 Rls. 3,391,361 $
17 12 1394 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 2,788,213 100,806,365,112 Rls. 3,385,561 $
18 12 1394 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 839,816 97,020,979,674 Rls. 3,270,668 $
19 12 1394 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,149,499 92,475,038,263 Rls. 3,131,361 $
20 12 1394 جلفا ترکيه 79050000 صفحه ، ورق ، نواروورقه نازک ( FOIL ) ، از روي 1,008,200 91,168,568,579 Rls. 3,101,923 $
21 12 1394 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 727,968 84,537,886,032 Rls. 2,842,593 $
22 12 1394 جلفا ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 1,080,347 80,761,125,722 Rls. 2,714,489 $
23 12 1394 جلفا ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 782,702 80,399,501,589 Rls. 2,749,112 $
24 12 1394 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,715,760 71,293,068,622 Rls. 2,440,219 $
25 12 1394 جلفا ترکيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 104,527 70,696,644,681 Rls. 2,391,704 $
26 12 1394 جلفا ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 841,347 56,416,887,048 Rls. 1,923,707 $
27 12 1394 جلفا ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 830,487 53,851,206,447 Rls. 1,817,363 $
28 12 1394 جلفا ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,150,253 47,821,281,405 Rls. 1,586,759 $
29 12 1394 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 668,553 45,116,827,350 Rls. 1,526,849 $
30 12 1394 جلفا ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 594,046 43,062,641,912 Rls. 1,465,798 $
31 12 1394 جلفا ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 340,669 40,804,432,844 Rls. 1,379,775 $
32 12 1394 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 304,105 39,872,570,791 Rls. 1,333,993 $
33 12 1394 جلفا ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,369,335 38,715,943,835 Rls. 1,284,463 $
34 12 1394 جلفا ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 425,440 34,767,519,452 Rls. 1,173,131 $
35 12 1394 جلفا ترکيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 461,426 33,832,286,470 Rls. 1,127,238 $
36 12 1394 جلفا ترکيه 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 185,375 31,551,003,627 Rls. 1,071,645 $
37 12 1394 جلفا ترکيه 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 265,662 29,912,525,671 Rls. 1,057,688 $
38 12 1394 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 233,552 29,202,903,500 Rls. 981,765 $
39 12 1394 جلفا ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,391,555 27,999,218,436 Rls. 929,947 $
40 12 1394 جلفا ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 327,841 27,761,894,294 Rls. 938,028 $
41 12 1394 جلفا ترکيه 28100010 ا سيد بريک 1,663,450 27,268,434,739 Rls. 920,204 $
42 12 1394 جلفا ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 376,479 27,163,752,471 Rls. 914,155 $
43 12 1394 جلفا ترکيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 423,672 25,524,798,180 Rls. 858,352 $
44 12 1394 جلفا ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 282,941 25,339,392,039 Rls. 859,643 $
45 12 1394 جلفا ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 553,187 25,034,132,716 Rls. 836,699 $
46 12 1394 جلفا ترکيه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 28,637 24,232,983,840 Rls. 802,842 $
47 12 1394 جلفا ترکيه 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 320,981 23,704,737,764 Rls. 807,655 $
48 12 1394 جلفا ترکيه 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 399,900 22,403,558,607 Rls. 776,247 $
49 12 1394 جلفا ترکيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 174,032 21,702,378,354 Rls. 720,522 $
50 12 1394 جلفا ترکيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 301,938 21,240,811,054 Rls. 708,801 $
51 12 1394 جلفا ترکيه 10082900 ارزن بجز بذز 1,876,209 21,236,494,035 Rls. 725,887 $
52 12 1394 جلفا ترکيه 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,680,248 20,371,118,117 Rls. 681,277 $
53 12 1394 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 152,808 19,369,080,893 Rls. 650,593 $
54 12 1394 جلفا ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 150,713 19,221,307,650 Rls. 644,351 $
55 12 1394 جلفا ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,732 19,172,882,025 Rls. 642,577 $
56 12 1394 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 230,760 19,123,324,315 Rls. 647,087 $
57 12 1394 جلفا ترکيه 55095900 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استرمخلوط با الياف , غير مذکور درجاي ديگر,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 291,484 18,559,277,122 Rls. 630,153 $
58 12 1394 جلفا ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 111,452 17,693,775,176 Rls. 598,691 $
59 12 1394 جلفا ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 232,053 17,024,984,738 Rls. 576,039 $
60 12 1394 جلفا ترکيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 487,371 15,897,735,990 Rls. 528,858 $
61 12 1394 جلفا ترکيه 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 275,225 15,474,920,417 Rls. 521,212 $
62 12 1394 جلفا ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 395,350 15,345,749,742 Rls. 511,339 $
63 12 1394 جلفا ترکيه 22029090 ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 982,611 15,297,260,761 Rls. 521,703 $
64 12 1394 جلفا ترکيه 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 102,850 15,231,885,210 Rls. 508,492 $
65 12 1394 جلفا ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 43,930 14,430,897,685 Rls. 485,229 $
66 12 1394 جلفا ترکيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 62,865 14,142,362,651 Rls. 476,327 $
67 12 1394 جلفا ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,792 13,942,442,446 Rls. 477,580 $
68 12 1394 جلفا ترکيه 84821000 بلبرينگ. 79,238 13,741,342,286 Rls. 464,100 $
69 12 1394 جلفا ترکيه 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 137,686 13,390,822,559 Rls. 451,345 $
70 12 1394 جلفا ترکيه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 483,580 12,647,821,091 Rls. 429,468 $
71 12 1394 جلفا ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 815,400 12,254,299,111 Rls. 414,435 $
72 12 1394 جلفا ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 160,224 12,112,594,741 Rls. 410,162 $
73 12 1394 جلفا ترکيه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 124,621 12,038,673,803 Rls. 414,364 $
74 12 1394 جلفا ترکيه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 105,987 11,973,107,317 Rls. 425,332 $
75 12 1394 جلفا ترکيه 44111292 كفپوش روكش شده 381,399 11,924,810,875 Rls. 415,455 $
76 12 1394 جلفا ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 271,790 11,788,099,940 Rls. 398,838 $
77 12 1394 جلفا ترکيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 25,248 11,619,568,628 Rls. 390,283 $
78 12 1394 جلفا ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 263,610 11,508,689,761 Rls. 391,060 $
79 12 1394 جلفا ترکيه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 67,675 11,185,534,249 Rls. 385,245 $
80 12 1394 جلفا ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 94,675 11,090,403,596 Rls. 377,319 $
81 12 1394 جلفا ترکيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 240,014 11,048,083,917 Rls. 374,550 $
82 12 1394 جلفا ترکيه 87169010 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز ومتعلقات ديگر وتوپي براي تريلرها ونيمه تريلرها 329,256 10,682,843,661 Rls. 367,221 $
83 12 1394 جلفا ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 56,167 10,519,509,019 Rls. 349,599 $
84 12 1394 جلفا ترکيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 158,830 10,494,170,291 Rls. 353,786 $
85 12 1394 جلفا ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 215,546 10,440,870,545 Rls. 353,973 $
86 12 1394 جلفا ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 146,143 10,096,183,028 Rls. 337,236 $
87 12 1394 جلفا ترکيه 84513090 سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 44,542 10,067,480,852 Rls. 339,976 $
88 12 1394 جلفا ترکيه 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 283,435 10,038,408,433 Rls. 342,635 $
89 12 1394 جلفا ترکيه 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 223,149 9,727,254,726 Rls. 327,153 $
90 12 1394 جلفا ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 77,341 9,675,344,903 Rls. 326,164 $
91 12 1394 جلفا ترکيه 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 5,461 9,606,159,840 Rls. 346,680 $
92 12 1394 جلفا ترکيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 138,160 9,516,405,631 Rls. 320,677 $
93 12 1394 جلفا ترکيه 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 593,895 9,510,570,902 Rls. 323,410 $
94 12 1394 جلفا ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 42,766 9,501,770,000 Rls. 323,396 $
95 12 1394 جلفا ترکيه 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 49,796 9,484,454,744 Rls. 317,202 $
96 12 1394 جلفا ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 124,719 9,410,674,657 Rls. 318,629 $
97 12 1394 جلفا ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 63,548 9,317,685,517 Rls. 312,512 $
98 12 1394 جلفا ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 115,530 9,285,775,777 Rls. 310,010 $
99 12 1394 جلفا ترکيه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 111,452 9,193,996,793 Rls. 310,803 $
100 12 1394 جلفا ترکيه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 93,069 9,179,584,527 Rls. 313,022 $
مجموع کل
10,917,517,349,169 ريال
مجموع کل
369,208,292 دلار