آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 36,790 6,514,211,771 Rls. 224,492 $
2 12 1394 جلفا جمهوري كره 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 52,646 2,772,374,402 Rls. 94,174 $
3 12 1394 جلفا جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 4,705 1,871,531,675 Rls. 64,168 $
4 12 1394 جلفا جمهوري كره 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 13,080 1,138,028,590 Rls. 37,990 $
5 12 1394 جلفا جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 10,214 1,091,791,680 Rls. 36,176 $
6 12 1394 جلفا جمهوري كره 33051000 شامپوها 7,677 503,161,243 Rls. 16,670 $
7 12 1394 جلفا جمهوري كره 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 4,635 270,417,822 Rls. 9,186 $
مجموع کل
14,161,517,183 ريال
مجموع کل
482,855 دلار
[1]