آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا سوئيس 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 36,525 21,144,239,307 Rls. 713,204 $
2 12 1394 جلفا سوئيس 33061000 مواد پاكکكننده دندان 11,808 2,869,080,407 Rls. 97,700 $
3 12 1394 جلفا سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 2,235,669,835 Rls. 77,063 $
4 12 1394 جلفا سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 5,363 2,055,435,048 Rls. 68,260 $
5 12 1394 جلفا سوئيس 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 1,742 1,537,940,794 Rls. 51,914 $
6 12 1394 جلفا سوئيس 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,186 825,873,713 Rls. 27,384 $
7 12 1394 جلفا سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 9,600 689,278,955 Rls. 23,009 $
8 12 1394 جلفا سوئيس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 646 489,341,304 Rls. 16,335 $
9 12 1394 جلفا سوئيس 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 700 207,525,466 Rls. 7,035 $
10 12 1394 جلفا سوئيس 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 2,606 188,619,294 Rls. 6,289 $
11 12 1394 جلفا سوئيس 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 2,525 143,366,015 Rls. 4,786 $
مجموع کل
32,386,370,138 ريال
مجموع کل
1,092,978 دلار
[1]