آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,699,311 95,568,113,600 Rls. 3,236,446 $
مجموع کل
95,568,113,600 ريال
مجموع کل
3,236,446 دلار
[1]