آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 11,920,900 1,744,104,090,718 Rls. 59,791,744 $
2 12 1394 جلفا چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 826,599 105,054,288,816 Rls. 3,504,496 $
3 12 1394 جلفا چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 228,160 73,037,740,000 Rls. 2,436,459 $
4 12 1394 جلفا چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 604,267 62,114,041,032 Rls. 2,205,180 $
5 12 1394 جلفا چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 540,323 45,678,834,844 Rls. 1,597,655 $
6 12 1394 جلفا چين 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 171,958 35,621,378,767 Rls. 1,199,899 $
7 12 1394 جلفا چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 93,089 32,519,973,212 Rls. 1,085,447 $
8 12 1394 جلفا چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 354,700 19,343,084,541 Rls. 657,396 $
9 12 1394 جلفا چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 122,176 18,558,357,338 Rls. 641,587 $
10 12 1394 جلفا چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 114,240 16,982,115,122 Rls. 585,457 $
11 12 1394 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 390,260 13,116,083,208 Rls. 436,711 $
12 12 1394 جلفا چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 101,140 12,038,421,963 Rls. 416,759 $
13 12 1394 جلفا چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 82,636 11,621,076,398 Rls. 398,278 $
14 12 1394 جلفا چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 88,280 10,290,918,747 Rls. 349,050 $
15 12 1394 جلفا چين 84281010 آسانسور 95,800 9,598,174,512 Rls. 321,439 $
16 12 1394 جلفا چين 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 100,000 7,228,225,108 Rls. 250,169 $
17 12 1394 جلفا چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 35,170 6,289,252,456 Rls. 215,706 $
18 12 1394 جلفا چين 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 36,852 6,191,578,172 Rls. 210,186 $
19 12 1394 جلفا چين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,014,060 5,428,058,406 Rls. 182,258 $
20 12 1394 جلفا چين 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 8,000 5,177,145,152 Rls. 172,704 $
21 12 1394 جلفا چين 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 45,217 5,166,401,724 Rls. 185,700 $
22 12 1394 جلفا چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 46,010 5,149,687,437 Rls. 173,821 $
23 12 1394 جلفا چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 58,085 5,025,634,469 Rls. 174,886 $
24 12 1394 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 33,215 4,827,620,864 Rls. 165,132 $
25 12 1394 جلفا چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 30,532 4,648,475,744 Rls. 160,162 $
26 12 1394 جلفا چين 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 46,868 4,463,083,451 Rls. 153,373 $
27 12 1394 جلفا چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 77,320 4,094,051,717 Rls. 138,239 $
28 12 1394 جلفا چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 12,264 3,745,493,798 Rls. 128,477 $
29 12 1394 جلفا چين 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 19,000 3,586,557,672 Rls. 119,043 $
30 12 1394 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 41,286 3,532,932,076 Rls. 117,259 $
31 12 1394 جلفا چين 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 46,100 3,461,079,323 Rls. 115,522 $
32 12 1394 جلفا چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 15,100 3,352,841,400 Rls. 118,454 $
33 12 1394 جلفا چين 85164000 ا توي برقي 12,900 3,328,582,000 Rls. 111,502 $
34 12 1394 جلفا چين 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 400,008 3,215,817,661 Rls. 114,239 $
35 12 1394 جلفا چين 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 3,000 3,091,941,648 Rls. 103,144 $
36 12 1394 جلفا چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 14,120 3,008,974,768 Rls. 103,137 $
37 12 1394 جلفا چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 55,599 2,974,598,117 Rls. 99,689 $
38 12 1394 جلفا چين 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 25,737 2,959,796,000 Rls. 98,000 $
39 12 1394 جلفا چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 32,375 2,634,008,148 Rls. 89,780 $
40 12 1394 جلفا چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 20,165 2,577,906,742 Rls. 85,938 $
41 12 1394 جلفا چين 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 77,740 2,571,123,520 Rls. 85,340 $
42 12 1394 جلفا چين 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 17,400 2,551,966,618 Rls. 92,099 $
43 12 1394 جلفا چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 29,090 2,548,230,220 Rls. 84,360 $
44 12 1394 جلفا چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 26,693 2,504,573,648 Rls. 84,390 $
45 12 1394 جلفا چين 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 34,195 2,357,948,345 Rls. 79,584 $
46 12 1394 جلفا چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 6,236 2,272,810,752 Rls. 75,438 $
47 12 1394 جلفا چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,900 2,256,853,499 Rls. 78,362 $
48 12 1394 جلفا چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 26,609 2,252,954,880 Rls. 74,572 $
49 12 1394 جلفا چين 83021010 لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 17,000 2,084,216,235 Rls. 73,466 $
50 12 1394 جلفا چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 19,113 2,032,355,054 Rls. 69,844 $
51 12 1394 جلفا چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 21,458 1,936,273,165 Rls. 67,572 $
52 12 1394 جلفا چين 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 47,039 1,818,227,605 Rls. 63,552 $
53 12 1394 جلفا چين 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 35,790 1,665,777,120 Rls. 55,290 $
54 12 1394 جلفا چين 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 38,300 1,649,170,461 Rls. 56,171 $
55 12 1394 جلفا چين 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 9,544 1,638,687,679 Rls. 54,640 $
56 12 1394 جلفا چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 28,182 1,604,777,729 Rls. 54,147 $
57 12 1394 جلفا چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 7,707 1,595,091,214 Rls. 54,137 $
58 12 1394 جلفا چين 38231100 اسيد استئاريك 48,040 1,519,111,272 Rls. 50,442 $
59 12 1394 جلفا چين 86012000 لکوموتيو و لکوترا کتورها با ا نباره هاي برقي 9,557 1,508,855,000 Rls. 55,028 $
60 12 1394 جلفا چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 3,321 1,500,556,535 Rls. 52,783 $
61 12 1394 جلفا چين 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 17,668 1,488,892,740 Rls. 52,244 $
62 12 1394 جلفا چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 13,542 1,488,195,220 Rls. 51,256 $
63 12 1394 جلفا چين 90292023 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره برا ي کاميون و ا توبوس 595 1,466,038,331 Rls. 49,621 $
64 12 1394 جلفا چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 33,537 1,460,474,642 Rls. 49,506 $
65 12 1394 جلفا چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,661 1,453,630,969 Rls. 49,422 $
66 12 1394 جلفا چين 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 72,000 1,436,648,173 Rls. 50,756 $
67 12 1394 جلفا چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 12,000 1,426,360,320 Rls. 48,240 $
68 12 1394 جلفا چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 13,693 1,373,618,398 Rls. 47,160 $
69 12 1394 جلفا چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 28,434 1,283,408,692 Rls. 42,659 $
70 12 1394 جلفا چين 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 28,425 1,217,018,136 Rls. 40,395 $
71 12 1394 جلفا چين 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 13,400 1,210,306,224 Rls. 42,995 $
72 12 1394 جلفا چين 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 39,525 1,156,829,370 Rls. 38,515 $
73 12 1394 جلفا چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 24,023 1,154,609,139 Rls. 39,252 $
74 12 1394 جلفا چين 84143040 کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,584 1,126,784,331 Rls. 39,579 $
75 12 1394 جلفا چين 52085900 پارچه تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, با85%يا بيشتر پنبه, غيرمذکوردرجاي ديگربه وزن هرمتر كمتراز200گرم 4,653 1,114,234,218 Rls. 37,012 $
76 12 1394 جلفا چين 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 14,625 1,109,071,788 Rls. 36,949 $
77 12 1394 جلفا چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 13,020 1,100,205,624 Rls. 36,456 $
78 12 1394 جلفا چين 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 9,491 1,097,109,572 Rls. 37,857 $
79 12 1394 جلفا چين 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 17,149 1,057,597,890 Rls. 35,366 $
80 12 1394 جلفا چين 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 10,100 1,055,499,743 Rls. 35,527 $
81 12 1394 جلفا چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 6,046 1,042,946,434 Rls. 35,262 $
82 12 1394 جلفا چين 54021100 نخ از آراميدها (غيرازنخ دوخت )آماده نشده براي خرده فروشي همچينين تك رشته كمتراز 67دسي تكس ,بااستحكام بالا . 6,000 968,100,000 Rls. 32,054 $
83 12 1394 جلفا چين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 19,500 964,509,975 Rls. 32,175 $
84 12 1394 جلفا چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7,290 961,034,320 Rls. 32,152 $
85 12 1394 جلفا چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 22,755 956,006,270 Rls. 32,016 $
86 12 1394 جلفا چين 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 6,546 942,175,662 Rls. 31,660 $
87 12 1394 جلفا چين 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 1,128 939,181,812 Rls. 31,773 $
88 12 1394 جلفا چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 10,700 937,478,360 Rls. 31,030 $
89 12 1394 جلفا چين 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 5,320 935,000,487 Rls. 31,659 $
90 12 1394 جلفا چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 2,968 918,313,290 Rls. 31,190 $
91 12 1394 جلفا چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 3,300 909,582,800 Rls. 32,190 $
92 12 1394 جلفا چين 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلي تترا فلوئورواتيلن ) 5,400 903,203,550 Rls. 30,150 $
93 12 1394 جلفا چين 84821000 بلبرينگ. 5,286 888,861,546 Rls. 30,391 $
94 12 1394 جلفا چين 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 14,740 887,459,140 Rls. 29,629 $
95 12 1394 جلفا چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 11,500 865,518,750 Rls. 28,750 $
96 12 1394 جلفا چين 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 2,450 845,339,670 Rls. 29,547 $
97 12 1394 جلفا چين 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 1,171 836,200,192 Rls. 28,153 $
98 12 1394 جلفا چين 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 7,950 832,899,855 Rls. 27,964 $
99 12 1394 جلفا چين 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 4,988 830,958,605 Rls. 29,720 $
100 12 1394 جلفا چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 8,620 803,582,178 Rls. 26,714 $
مجموع کل
2,398,152,770,236 ريال
مجموع کل
82,050,238 دلار