آمار کل " واردات از" کشور (اروگوئه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اروگوئه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9,651 132,711,107,858 Rls. 4,492,760 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اروگوئه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,932 27,351,442,200 Rls. 922,832 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اروگوئه 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 8 12,693,725,545 Rls. 423,746 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اروگوئه 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 196 113,273,921 Rls. 4,002 $
مجموع کل
172,869,549,524 ريال
مجموع کل
5,843,340 دلار
[1]