آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 54,437 328,466,546,863 Rls. 11,263,309 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 13,991 228,796,782,282 Rls. 8,122,902 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 72,051 223,256,625,544 Rls. 7,507,005 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 68,330 166,445,979,828 Rls. 5,667,547 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 19,894 75,469,712,128 Rls. 2,517,618 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 6,122 40,461,571,749 Rls. 1,367,504 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 23,329 40,443,904,217 Rls. 1,371,909 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 24,143 37,707,508,139 Rls. 1,323,166 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 8,131 36,800,681,906 Rls. 1,228,193 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 455 16,785,390,527 Rls. 571,449 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,002 13,092,815,081 Rls. 439,567 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85171210 گوشي تلفن همراه . 944 10,984,786,700 Rls. 365,405 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 14,408 10,901,244,657 Rls. 371,310 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 4,360 10,213,561,563 Rls. 347,441 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 8,981 10,191,801,696 Rls. 346,032 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 214 9,901,581,053 Rls. 336,529 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 1,218 9,562,274,111 Rls. 322,816 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 0 9,131,240,956 Rls. 307,315 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 6 9,084,482,671 Rls. 302,961 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,085 8,865,646,983 Rls. 300,131 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 10,255 8,753,359,982 Rls. 296,665 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 41 8,134,478,400 Rls. 276,694 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84529000 مبل ، پايه وسرپوش براي چرخ هاي دوزندگي و اجزاء و قطعات انها با ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 8,049 7,787,556,284 Rls. 264,772 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 4,545 7,258,105,812 Rls. 247,368 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 1,714 7,050,335,700 Rls. 238,034 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,071 6,169,322,079 Rls. 207,912 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 21069080 کمكمل غذايي، 4,400 5,534,513,600 Rls. 183,700 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 816 5,383,909,884 Rls. 180,843 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,750 5,339,434,416 Rls. 178,172 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 8,691 5,310,512,852 Rls. 177,968 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 1,447 5,309,721,143 Rls. 186,060 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,596 5,219,666,043 Rls. 176,402 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 6,227 4,964,504,649 Rls. 168,856 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 4,633 4,800,820,190 Rls. 162,169 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 3,961 4,205,447,745 Rls. 143,237 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 243 4,150,743,510 Rls. 143,220 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 3,509 3,821,189,593 Rls. 128,299 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 2,139 3,808,807,786 Rls. 127,214 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 698 3,712,937,776 Rls. 128,823 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,950 3,600,879,389 Rls. 125,844 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,574 3,331,489,659 Rls. 113,739 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 997 3,021,975,615 Rls. 101,096 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,280 2,983,741,897 Rls. 100,617 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 645 2,856,228,308 Rls. 99,413 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,814 2,781,026,379 Rls. 94,857 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 3,431 2,719,168,182 Rls. 92,764 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 4,527 2,644,221,056 Rls. 90,339 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 2,948 2,591,483,531 Rls. 88,949 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,900 2,485,266,734 Rls. 82,680 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,954 2,407,539,750 Rls. 81,106 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 947 2,405,321,473 Rls. 82,947 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 1,406 2,203,828,659 Rls. 73,874 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,134 2,182,134,965 Rls. 74,028 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 70 2,160,623,136 Rls. 71,748 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,022 2,113,987,106 Rls. 72,154 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 517 2,112,790,346 Rls. 70,505 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 865 2,087,982,209 Rls. 69,314 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,427 2,012,567,114 Rls. 71,444 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 986 1,932,777,734 Rls. 68,584 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,802 1,883,904,892 Rls. 63,446 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 84 1,792,632,600 Rls. 59,400 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 0 1,772,843,640 Rls. 58,700 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 724 1,763,686,805 Rls. 59,737 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 549 1,746,630,961 Rls. 60,564 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 811 1,664,961,549 Rls. 56,136 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 955 1,648,005,215 Rls. 55,544 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,767 1,609,375,635 Rls. 55,102 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 368 1,600,097,000 Rls. 54,502 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 431 1,595,864,471 Rls. 53,510 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 23099010 خوراك اماده ابزيان 1,800 1,549,078,160 Rls. 55,029 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 4,501 1,503,752,566 Rls. 51,450 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 514 1,498,934,382 Rls. 51,436 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 807 1,483,769,367 Rls. 50,870 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 2,538 1,384,453,398 Rls. 48,041 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 3,819 1,349,296,018 Rls. 48,080 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج کمترا ز يک وات 1,511 1,243,669,782 Rls. 43,877 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,006 1,242,701,626 Rls. 41,655 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 3,400 1,237,175,687 Rls. 41,620 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 5,000 1,236,217,390 Rls. 42,120 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 7 1,201,824,214 Rls. 42,694 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 707 1,176,086,414 Rls. 39,181 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 210 1,164,406,716 Rls. 39,553 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 465 1,145,621,423 Rls. 38,325 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90101020 دستگاه ظاهر كردن فيلم راديولوژي براي كاربردهاي دندانپزشكي 178 1,127,205,187 Rls. 37,802 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 135 1,119,677,794 Rls. 37,112 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,037 1,099,525,726 Rls. 37,312 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,987 1,086,194,239 Rls. 38,407 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 20 1,083,002,163 Rls. 37,182 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044030 منبع تغذيه را يانه 146 1,046,222,847 Rls. 36,962 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 1,129 1,033,185,780 Rls. 34,474 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,397 1,028,555,402 Rls. 34,785 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90191010 تشک موا ج 714 1,018,330,123 Rls. 34,909 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 715 1,016,274,817 Rls. 34,058 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 120 1,010,006,618 Rls. 34,373 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322520 ---بادي الكتريك پلي استر (خازن پلي استر ) قابل نصب بر روي برد مدار چاپي به استثناي خازن SMD 1,026 981,635,037 Rls. 32,686 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,727 964,426,095 Rls. 33,026 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 1,921 963,919,624 Rls. 32,510 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 318 942,988,808 Rls. 32,949 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,241 922,557,789 Rls. 31,056 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 208 922,396,150 Rls. 30,550 $
مجموع کل
1,506,775,633,447 ريال
مجموع کل
51,523,243 دلار