آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 45,911 1,105,499,704,655 Rls. 37,593,445 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 93,576 265,245,778,371 Rls. 9,050,437 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 56,539 171,638,714,466 Rls. 5,713,127 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 14,217 129,054,910,920 Rls. 4,374,007 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 5,194 99,640,785,381 Rls. 3,371,663 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 16,898 90,693,728,488 Rls. 3,034,325 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 9,066 87,785,530,940 Rls. 2,929,885 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 3,250 63,810,569,303 Rls. 2,173,385 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,476 60,903,503,159 Rls. 2,063,905 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 9,953 60,368,507,221 Rls. 2,018,706 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 611 57,830,739,620 Rls. 1,924,729 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 295 54,929,494,178 Rls. 1,859,940 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 805 54,583,837,255 Rls. 1,915,293 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 22,585 50,579,833,747 Rls. 1,754,353 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 2,095 47,097,648,002 Rls. 1,565,689 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,561 30,165,549,205 Rls. 1,065,720 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,089 25,477,217,485 Rls. 862,565 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 209 22,992,813,996 Rls. 775,804 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 9,855 20,045,622,692 Rls. 677,638 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 2,332 19,527,060,994 Rls. 669,919 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 1,960 19,506,393,946 Rls. 659,397 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,826 18,493,206,003 Rls. 627,835 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,217 17,959,749,182 Rls. 616,853 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 357 17,500,192,472 Rls. 602,292 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 269 16,824,145,307 Rls. 575,727 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 389 16,739,228,257 Rls. 564,571 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,446 16,539,547,542 Rls. 579,499 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 6,866 16,474,432,350 Rls. 553,167 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 958 15,285,622,869 Rls. 517,279 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,082 15,057,826,145 Rls. 530,747 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,317 14,734,439,963 Rls. 506,423 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 306 14,465,378,033 Rls. 487,327 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,391 12,947,178,170 Rls. 436,640 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 402 12,223,880,868 Rls. 410,837 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 6,160 11,587,576,859 Rls. 393,266 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 2,496 11,087,826,630 Rls. 370,832 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,916 10,563,189,173 Rls. 352,271 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90219010 دريچه قلب 200 10,353,866,600 Rls. 343,025 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,230 10,247,727,840 Rls. 340,140 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,220 10,146,470,003 Rls. 338,737 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30064050 كامپوزيت 1,002 10,074,010,731 Rls. 337,757 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 483 9,969,661,405 Rls. 340,930 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 949 9,599,654,475 Rls. 329,040 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 7,272 9,516,425,170 Rls. 318,184 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 56,826 9,346,666,435 Rls. 310,493 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,206 8,182,240,883 Rls. 278,321 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 4,602 8,178,675,038 Rls. 274,042 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 46,120 7,634,616,858 Rls. 256,367 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 669 7,583,704,914 Rls. 251,440 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,572 7,433,054,352 Rls. 251,580 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 12,027 7,104,821,497 Rls. 237,370 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 436 7,073,802,993 Rls. 237,569 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 68151090 ا شياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غيربرقي 165 6,920,852,199 Rls. 241,393 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,834 6,827,822,399 Rls. 231,821 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 872 6,271,143,446 Rls. 215,846 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 304 5,942,686,870 Rls. 199,954 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,591 5,101,479,463 Rls. 169,681 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 4,002 5,062,902,416 Rls. 172,678 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 565 5,048,084,958 Rls. 173,157 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,844 4,872,922,862 Rls. 162,942 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 665 4,799,419,535 Rls. 169,849 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 857 4,608,203,165 Rls. 157,053 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90261010 فلومتر 1,662 4,579,521,358 Rls. 155,268 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 835 4,324,266,357 Rls. 146,799 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 880 4,117,398,306 Rls. 139,480 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,000 4,094,388,946 Rls. 141,974 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,182 4,087,247,310 Rls. 140,175 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85364910 رله با جريان کمتر از 2 آمپر براي ولتاژ بيش از60 ولت وحداكثر 1000 ولت 536 4,004,899,649 Rls. 140,528 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 69 3,896,166,100 Rls. 138,407 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 709 3,878,336,961 Rls. 135,597 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,027 3,848,869,047 Rls. 132,164 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 85 3,452,079,007 Rls. 114,463 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,236 3,451,329,162 Rls. 116,057 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,061 3,401,060,108 Rls. 114,487 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 432 3,378,788,713 Rls. 112,850 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,360 3,218,072,531 Rls. 108,198 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 422 3,160,693,022 Rls. 109,495 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,712 3,109,169,476 Rls. 104,076 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 456 2,983,572,868 Rls. 101,344 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90221410 دستگاه ماموگرا ف 1,107 2,970,947,950 Rls. 98,816 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 711 2,944,119,198 Rls. 101,721 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 286 2,939,301,232 Rls. 98,620 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,899 2,737,636,827 Rls. 92,357 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 2,423 2,640,217,071 Rls. 89,140 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85044030 منبع تغذيه را يانه 15 2,631,039,750 Rls. 93,111 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 3,615 2,597,698,248 Rls. 86,324 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,400 2,578,753,058 Rls. 90,647 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,916 2,536,110,368 Rls. 85,583 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,035 2,516,136,234 Rls. 84,267 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2,167 2,510,415,669 Rls. 87,657 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 126 2,454,153,095 Rls. 81,515 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90181190 ---اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 927 2,434,079,712 Rls. 83,375 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90153000 ترا زها 473 2,430,435,567 Rls. 82,808 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85261000 دستگاههاي را دا ر 54 2,429,526,912 Rls. 82,527 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 500 2,369,280,687 Rls. 82,579 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 375 2,340,727,811 Rls. 78,139 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 250 2,268,275,420 Rls. 76,727 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 212 2,211,065,000 Rls. 73,810 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 545 2,165,079,401 Rls. 73,176 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90041000 عينک آفتابي 3,432 2,120,470,585 Rls. 73,370 $
مجموع کل
3,079,573,609,070 ريال
مجموع کل
104,466,496 دلار