آمار کل " واردات از" کشور (قطر) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 1,961 6,421,390,863 Rls. 214,252 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 22 5,728,299,000 Rls. 201,000 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 11 5,360,446,882 Rls. 185,933 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 600 2,511,254,400 Rls. 83,200 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90058010 دوربين يک چشمي با منشور 65 2,043,610,452 Rls. 68,220 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,500 1,661,660,000 Rls. 55,000 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 2,129 1,400,372,850 Rls. 46,390 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 28 823,017,200 Rls. 28,767 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 13 479,135,139 Rls. 16,854 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 962 368,847,068 Rls. 12,350 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 3,100 367,000,000 Rls. 12,341 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 9 345,644,652 Rls. 12,211 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 375 324,414,138 Rls. 10,854 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 13 307,313,215 Rls. 10,857 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,180 256,769,002 Rls. 8,783 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 2,120 223,324,920 Rls. 7,455 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 500 167,040,765 Rls. 5,535 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 80 149,148,000 Rls. 4,937 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3 126,997,389 Rls. 4,205 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 450 118,000,000 Rls. 3,939 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 180 107,167,421 Rls. 3,777 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 312 99,432,000 Rls. 3,291 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84729010 ماشين ا سکناس شمار 350 89,729,640 Rls. 2,970 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 50 81,987,928 Rls. 2,715 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 502 77,423,235 Rls. 2,603 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 504 75,815,096 Rls. 2,536 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 51 63,331,557 Rls. 2,103 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 434 61,297,124 Rls. 2,033 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 150 37,267,240 Rls. 1,234 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 312 32,787,387 Rls. 1,094 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85340000 مدا رهاي چاپي 40 32,608,835 Rls. 1,080 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 300 28,269,889 Rls. 939 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 133 21,278,485 Rls. 705 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 60 9,148,569 Rls. 304 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1 5,464,557 Rls. 182 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 90261010 فلومتر 5 3,018,000 Rls. 100 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 45 1,123,830 Rls. 38 $
مجموع کل
30,010,836,728 ريال
مجموع کل
1,020,788 دلار
[1]