آمار کل " واردات از" کشور (كرواسي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كرواسي 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 13,750 59,088,839,874 Rls. 1,986,962 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كرواسي 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 96 1,038,510,720 Rls. 34,406 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كرواسي 85044020 شارژر باطري 39 46,376,448 Rls. 1,536 $
مجموع کل
60,173,727,042 ريال
مجموع کل
2,022,904 دلار
[1]