آمار کل " واردات از" کشور (ليتواني) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 58 18,931,983,208 Rls. 653,955 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 14,162 3,351,718,505 Rls. 111,359 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 102 831,492,897 Rls. 28,130 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 459,141,212 Rls. 15,327 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 45 351,369,162 Rls. 12,063 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 32 149,506,080 Rls. 4,965 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 54 136,397,250 Rls. 4,519 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 52 94,161,600 Rls. 3,120 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 168 74,978,435 Rls. 2,500 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 42 51,426,720 Rls. 1,704 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 45 49,566,000 Rls. 1,658 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 18 38,234,980 Rls. 1,276 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 40 12,745,211 Rls. 425 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 11 3,407,600 Rls. 113 $
مجموع کل
24,536,128,859 ريال
مجموع کل
841,116 دلار
[1]