آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 138,192 1,114,470,391,211 Rls. 37,530,989 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 333,974 900,776,723,542 Rls. 30,522,511 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 73,937 729,508,789,676 Rls. 24,847,074 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 80,555 647,613,202,256 Rls. 21,601,392 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 78,431 594,123,022,273 Rls. 20,127,322 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 98,629 485,844,994,822 Rls. 16,778,175 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 75,072 461,155,526,703 Rls. 15,503,192 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 1,104 345,272,634,902 Rls. 11,683,735 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 385,234 331,729,856,365 Rls. 11,136,317 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 41,254 298,144,792,838 Rls. 9,972,727 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 815,563 279,143,906,224 Rls. 9,577,125 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 47,488 256,540,753,408 Rls. 8,707,341 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 15,360 248,697,944,829 Rls. 8,336,372 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 44,583 248,253,800,391 Rls. 8,408,650 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 45,725 243,375,260,863 Rls. 8,163,811 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 40,594 216,354,292,422 Rls. 7,330,137 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 63,373 213,431,037,062 Rls. 7,328,909 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 418,147 195,814,731,700 Rls. 6,510,978 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 87,877 171,343,127,940 Rls. 5,766,683 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,785 168,686,901,815 Rls. 5,695,981 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 116,890 160,651,711,331 Rls. 5,471,925 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 73,910 156,315,325,928 Rls. 5,277,698 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 111,043 152,794,936,307 Rls. 5,172,457 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 96,999 141,976,940,863 Rls. 4,799,032 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 135,178 136,268,324,417 Rls. 4,598,886 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 4,743 133,252,210,679 Rls. 4,439,032 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 17,074 132,968,098,399 Rls. 4,487,076 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 2,392 130,967,528,493 Rls. 4,361,397 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 59,262 126,771,360,381 Rls. 4,247,543 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 118,709 124,285,972,274 Rls. 4,152,596 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 41,296 118,675,304,968 Rls. 4,012,041 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 81,574 111,931,890,808 Rls. 3,803,925 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419040 سفازولين سديم 25,245 111,433,178,134 Rls. 3,777,088 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 17,970 110,416,969,948 Rls. 3,829,906 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 8,494 108,066,497,484 Rls. 3,777,058 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 33,100 105,358,635,428 Rls. 3,519,769 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 15,107 102,407,730,247 Rls. 3,472,665 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 24,171 95,154,685,074 Rls. 3,194,985 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 45,483 88,640,102,755 Rls. 2,985,219 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 66,025 77,086,602,574 Rls. 2,584,660 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 11,180 70,780,569,899 Rls. 2,373,643 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 6,258 70,357,009,226 Rls. 2,482,440 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 9,583 69,047,011,536 Rls. 2,387,250 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 14,680 66,429,296,569 Rls. 2,290,817 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 19,398 62,772,274,438 Rls. 2,090,776 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 1,706 61,204,155,263 Rls. 2,134,525 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 97,381 59,806,040,048 Rls. 1,996,583 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 61,331 58,518,325,400 Rls. 1,977,266 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 5,514 55,744,452,129 Rls. 1,853,029 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 15,632 52,683,299,395 Rls. 1,784,481 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 28,556 52,031,554,599 Rls. 1,828,914 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 14,286 51,735,675,769 Rls. 1,730,941 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 139,331 50,993,490,800 Rls. 1,702,783 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 67,634 47,935,872,008 Rls. 1,602,384 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 19,520 47,201,212,046 Rls. 1,650,824 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 1,592 44,426,122,056 Rls. 1,482,473 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 1,825 44,166,678,746 Rls. 1,489,304 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 37,712 43,307,300,322 Rls. 1,464,036 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90051000 دوربين دوچشمي 695 43,233,382,990 Rls. 1,523,247 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 9,734 42,954,868,291 Rls. 1,427,370 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 9,223 42,934,543,860 Rls. 1,439,456 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 1,450 41,882,256,896 Rls. 1,417,573 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 2,939 41,139,261,319 Rls. 1,378,007 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 50,428 40,949,906,199 Rls. 1,376,744 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 10,000 40,666,895,683 Rls. 1,368,273 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 3,256 39,330,765,734 Rls. 1,383,925 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 12,334 38,041,184,765 Rls. 1,279,387 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 32,294 37,696,686,870 Rls. 1,273,539 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 18,431 37,497,754,831 Rls. 1,256,825 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84805000 قالب برا ي شيشه. 51,457 36,838,905,812 Rls. 1,258,693 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 6,488 36,750,354,311 Rls. 1,274,112 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,373 36,362,983,395 Rls. 1,233,435 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 16,103 35,718,559,000 Rls. 1,207,278 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 19,021 35,384,975,188 Rls. 1,202,724 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 11,016 35,054,772,668 Rls. 1,218,490 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 23,505 35,018,309,907 Rls. 1,186,348 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 8,424 34,871,358,018 Rls. 1,194,506 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 51,036 34,766,683,371 Rls. 1,168,975 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 21,217 34,429,587,221 Rls. 1,165,844 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 32,040 33,970,164,883 Rls. 1,126,957 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 1,941 33,683,733,229 Rls. 1,141,337 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 2,648 31,693,824,925 Rls. 1,051,334 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 18,473 31,683,080,772 Rls. 1,079,340 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 34,279 31,316,436,800 Rls. 1,052,484 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 1,035 31,049,420,021 Rls. 1,053,077 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 54,845 30,517,026,866 Rls. 1,028,751 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 9,613 29,503,558,462 Rls. 1,008,845 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 1,030 29,064,944,830 Rls. 978,288 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 7,150 28,037,982,937 Rls. 943,633 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 25,940 26,927,727,635 Rls. 929,944 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 89 26,062,973,954 Rls. 869,061 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 646 25,565,561,528 Rls. 849,404 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 17,796 25,273,967,246 Rls. 859,429 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 4,398 25,064,743,731 Rls. 848,687 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 21,169 24,248,246,987 Rls. 815,084 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 21,311 24,096,460,207 Rls. 810,255 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 32,454 23,903,636,984 Rls. 820,214 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177020 آنتن مخابراتي 41,678 23,854,802,299 Rls. 790,834 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 62,714 23,487,500,727 Rls. 797,432 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 20,674 23,480,675,793 Rls. 799,847 $
مجموع کل
12,968,856,505,124 ريال
مجموع کل
438,705,839 دلار