آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خرم آباد جمهوري كره 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 219,497 21,599,904,415 Rls. 757,918 $
مجموع کل
21,599,904,415 ريال
مجموع کل
757,918 دلار
[1]