آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خوي چين 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 124,017 56,933,515,408 Rls. 1,936,911 $
2 12 1394 خوي چين 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 42,000 20,896,092,572 Rls. 714,763 $
3 12 1394 خوي چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 31,971 2,211,088,510 Rls. 74,876 $
4 12 1394 بازارچه رازي-خوي چين 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 1,983,240,000 Rls. 66,218 $
5 12 1394 خوي چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 9,696 931,679,807 Rls. 31,619 $
6 12 1394 خوي چين 85181000 ميکروفون و پايه آن 1,206 176,365,501 Rls. 5,887 $
مجموع کل
83,131,981,798 ريال
مجموع کل
2,830,275 دلار
[1]