آمار کل " واردات از" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 5,232,542 263,650,202,254 Rls. 8,961,977 $
2 12 1394 دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,306,130 25,443,612,299 Rls. 857,024 $
3 12 1394 دوغارون افغانستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 2,900,337 17,423,711,810 Rls. 596,652 $
4 12 1394 دوغارون افغانستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 24,463 10,869,883,887 Rls. 368,297 $
5 12 1394 دوغارون افغانستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,937,417 8,205,171,205 Rls. 272,651 $
6 12 1394 دوغارون افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 728,726 4,773,512,973 Rls. 158,186 $
7 12 1394 دوغارون افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 92,680 3,441,983,382 Rls. 114,839 $
8 12 1394 دوغارون افغانستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 60,100 2,104,165,140 Rls. 72,822 $
9 12 1394 دوغارون افغانستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 52,500 1,832,188,365 Rls. 63,315 $
10 12 1394 دوغارون افغانستان 07133310 لوبيا چيتي 44,701 1,624,773,772 Rls. 54,358 $
11 12 1394 دوغارون افغانستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 12,010 895,743,745 Rls. 29,893 $
12 12 1394 دوغارون افغانستان 78019100 داراي آنتيموان به عنوان عنصر ديگري كه برحسب وزن اولويت دارد 9,000 472,507,200 Rls. 15,771 $
13 12 1394 دوغارون افغانستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 49,200 222,174,900 Rls. 7,380 $
14 12 1394 دوغارون افغانستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 22,330 163,169,298 Rls. 5,406 $
مجموع کل
341,122,800,230 ريال
مجموع کل
11,578,572 دلار
[1]