آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 880,296 183,177,295,739 Rls. 6,361,050 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 54,204 66,456,799,177 Rls. 2,225,613 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 14,430 58,552,681,264 Rls. 2,054,552 $
4 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 50,600 26,783,799,000 Rls. 894,164 $
5 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 28,303 24,536,990,515 Rls. 843,578 $
6 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 2,184 7,353,414,935 Rls. 287,974 $
7 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 194,600 5,963,298,880 Rls. 197,401 $
مجموع کل
372,824,279,510 ريال
مجموع کل
12,864,333 دلار
[1]