آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 19,153 34,801,647,289 Rls. 1,244,694 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 7,646 24,083,416,592 Rls. 847,143 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 33,842 10,313,594,494 Rls. 362,784 $
4 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 13,131 5,432,739,274 Rls. 191,099 $
5 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 61,923 2,702,771,242 Rls. 93,241 $
مجموع کل
77,334,168,890 ريال
مجموع کل
2,738,960 دلار
[1]