آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان اوكراين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 985,365 26,936,804,761 Rls. 894,079 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان اوكراين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 570 255,016,000 Rls. 8,509 $
مجموع کل
27,191,820,761 ريال
مجموع کل
902,588 دلار
[1]