آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (رازي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 رازي امارات متحده عربي 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 504,000 10,062,781,512 Rls. 335,919 $
2 12 1394 رازي امارات متحده عربي 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 20,000 8,763,186,000 Rls. 292,574 $
مجموع کل
18,825,967,512 ريال
مجموع کل
628,493 دلار
[1]