آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زاهدان تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 450,000 13,909,401,000 Rls. 497,475 $
مجموع کل
13,909,401,000 ريال
مجموع کل
497,475 دلار
[1]