آمار کل " واردات از" کشور (اردن) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان اردن 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 151,500 27,752,147,529 Rls. 927,108 $
مجموع کل
27,752,147,529 ريال
مجموع کل
927,108 دلار
[1]