آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان اندونزي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 80,190 16,962,521,763 Rls. 570,627 $
مجموع کل
16,962,521,763 ريال
مجموع کل
570,627 دلار
[1]