آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 14,756 5,700,498,805 Rls. 195,493 $
2 12 1394 زنجان سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 55,941 5,090,515,710 Rls. 172,778 $
3 12 1394 زنجان سوئد 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 11,760 2,695,438,972 Rls. 89,512 $
4 12 1394 زنجان سوئد 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 19,213 1,623,177,522 Rls. 56,302 $
مجموع کل
15,109,631,009 ريال
مجموع کل
514,084 دلار
[1]