آمار کل " واردات از" کشور (عربستان سعودي) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه عربستان سعودي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 2,991,886 563,449,609,407 Rls. 19,078,350 $
2 12 1394 ساوه عربستان سعودي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 1,409,816 283,429,173,225 Rls. 9,445,921 $
3 12 1394 ساوه عربستان سعودي 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 406,000 29,209,132,626 Rls. 967,831 $
4 12 1394 ساوه عربستان سعودي 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 246 1,856,214,864 Rls. 61,505 $
مجموع کل
877,944,130,122 ريال
مجموع کل
29,553,606 دلار
[1]