آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه هلند 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 178,526 108,053,403,000 Rls. 3,589,218 $
2 12 1394 ساوه هلند 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 1,212,000 47,873,345,105 Rls. 1,606,444 $
3 12 1394 ساوه هلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 715,750 25,365,804,788 Rls. 848,739 $
4 12 1394 ساوه هلند 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 129,015 8,611,784,491 Rls. 294,310 $
5 12 1394 ساوه هلند 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 129,780 2,705,940,860 Rls. 89,863 $
6 12 1394 ساوه هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 15,840 1,038,913,920 Rls. 34,399 $
7 12 1394 ساوه هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,750 756,558,098 Rls. 25,591 $
8 12 1394 ساوه هلند 28273200 کلرورهاازالومينيم 6,600 253,725,120 Rls. 8,903 $
9 12 1394 ساوه هلند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 400 91,225,714 Rls. 3,201 $
مجموع کل
194,750,701,096 ريال
مجموع کل
6,500,668 دلار
[1]