آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس اتريش 10039000 جو باستثناي بذر 2,198,251 15,100,679,616 Rls. 537,221 $
مجموع کل
15,100,679,616 ريال
مجموع کل
537,221 دلار
[1]